Full Service

Om du har behov av ett komplett undersökningsupplägg så hjälper vi dig med att färdigställa och programmera formuläret, genomföra datainsamlingen i vårt surveysystem online i den målgrupp du önskar och leverera resultaten till dig i den form som passar dig bäst

Sample only

Om du har ett eget enkätprogram/undersökningsverktyg kan vi hjälpa dig med deltagarna. Det kallar vi "Sample Only"- vi levererar endast deltagarna.  

Om Userneeds

Userneeds är din webbleverantör i Norden.

Vi har webbpaneler i de fyra nordiska länderna samt Irlandoch Schweiz, och vi hjälper dig med marknadskännedom och undersökningar i utvalda målgrupper - stora som små.

På Userneeds ägnar vi oss endast åt undersökningar online. Vi är branschens mest erfarna och professionella verksamhet när det handlar om undersökningar på nätet, så tveka inte att kontakta oss om du vill ha ökad kännedom om din målgrupp eller din bransch. Vi gör frågor till svar.

Läs mer om Userneeds 

 

 

Gasellföretag 3 år i rad

Userneeds blev 2009-2011 utsett till Gasellföretag. Men en tillväxt på 223% under fyra år blev Userneeds nr 266 i Børsens rikstäckande utnämnande 2011. 

Userneeds är medlem i ESOMAR

Userneeds är medlem i ESOMAR. ESOMAR är undersökningsföretagens globala intresseorganisation vars riktlinjer, praxis och etiska regler utgör en grundsten hos marknadsundersökare i över 130 länder.