Nyheter

Woman With Sunhat _700x 343pix

Strålsäkerhets-myndigheten har tagit hjälp av Userneeds Sverigepanel

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten har Userneeds kört en undersökning med syfte att ta reda på svenskarnas solvanor. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydd...