Strålsäkerhets-myndigheten har tagit hjälp av Userneeds Sverigepanel

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten har Userneeds kört en undersökning med syfte att ta reda på svenskarnas solvanor. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Woman With Sunhat _700x 343pix

Undersökningen har i syfte att ta reda på hur svenskarnas solvanor har ändrats under de senaste fem åren.  2 100 medlemmar i Sverigepanelen har tillfrågats, vilket föranlett till positiva resultat. Fyra av tio uppger att de solar mindre idag än vad de gjorde för fem år sedan. Av dessa har sex procent slutat att sola helt. 

Läs hela artikeln på Strålskyddsmyndighetens hemsida.