Om Userneeds

På Userneeds vet vi att både vår historia och vår framtidsvision är viktiga. Vår kärnverksamhet - marknadsundersökningar online - har växt fram och utvecklats under mer än 10 år.

OmUserneedsIde

Nedan kan du läsa mer om vår historia och vår vision.

Userneeds grundades 2001 och vi har sedan starten haft ett onlinefokus; först som konsultverksamhet inom användarvänlighetsundersökningar på hemsidor som sedan utvecklades till en helhetsleverantör av onlineundersökningar.

Den utvecklingen ledde 2006 till stora investeringar i Userneeds organisation och kompetens. Många av medarbetarna på Userneeds har en lång universitets- eller högskoleutbildning samt lång erfarenhet från undersökningsbrancshen.

De senaste åren har Userneeds expanderat kraftigt med stora onlinepaneler i Norden, Irland och Schweiz. Storleken på panelerna ger Userneeds en unik möjlighet att genomföra undersökningar bland specifika segement i befolkningen. Våra kunder får tillgång till värdefulla och användbara upplysningar om just deras målgrupp.

Userneeds kunder består bland annat av större svenska och internationella undersökningsinstitut och organisationer med egen analyskompetens. Den kategorin av kund gör att vi kan fokusera på det vi är bäst på - att leverera onlineintervjuer.

Userneeds är idag en av Nordens ledande leverantör av datainsamling. Verksamheten drivs på ett seriöst sätt där kvalitet, tillväxt och affärsmässighet är centrala nyckelord. Userneeds ambitiösa målsättning har inneburit att Userneeds har blivit utsedd till Gazelle-verksamhet flera år i rad.

Userneeds är medlem i den europeiska organisationen för undersökningsföretag ESOMAR vilket garanterar att Userneeds undersökningar alltid lever upp till strikta kvalitetskrav vad det gäller branschstandard och vetenskaplig metod.