Vilket behov har du?

Userneeds målsättning är att hjälpa dig att genomföra din undersökning, oavsett om du köper undersökningar varje vecka eller om du gör ett engångsköp.

Vælg dit behov

Vid behov hjälper vi dig gärna att utforma hela ditt undersökningsupplägg. Det kallar vi för en skräddarsydd undersökning. Är du däremot en mer erfaren undersökningsköpare, har du sannolikt ett mindre behov av hjälp av utformning av undersökningen, och då har vi två olika samarbetsmodeller vi arbetar utifrån. Vi kallar dessa för Sample Only och Full Service. Valet handlar om hur stor del du själv kommer ha i undersökningsprocessen.

Vi kan också hjälpa dig med rekrytering till kvalitativa undersökningar såsom fokusgrupper och djupintervjuer. Har du ett eget urval av epostadresser, som t.ex. medarbetar- eller kundregister, hjälper vi dig gärna med hosting av din undersökning. 

I menyn till vänster kan du läsa mer om hur de olika samarbetsmodellerna fungerar.