Full Service

Om du har behov av ett komplett undersökningsupplägg så hjälper vi dig med att färdigställa och programmera formuläret, genomföra datainsamlingen i vårt surveysystem online med den målgrupp du önskar och leverera resultaten till dig i den form som passar dig bäst.

Full Service

Du är expert på ämnet - vi är experter på metoden. När du har lämnat ett utkast till en enkät i Word eller Excel, så går en av våra erfarna konsulter igenom formuläret med dig för att säkerställa att det håller en språklig och metodisk hög kvalitet. När enkäten är kvalitetssäkrad sätts den upp elektroniskt, testas och skickas till panelmedlemmarna.

Våra projektledare i Full Service är specialister inom kommunikation och onlinemetodik och de hjälper gärna till med att göra din undersökning bättre och därmed mer användbar. En genomsnittlig datainsamling tar 7-9 dagar.