Sample Only

Om du själv kan genomföra undersökningen, kan vi hjälpa dig med deltagarna. Det kallar vi ”Sample Only”- vi levererar endast deltagarna.

Sample Only2

När du har enkätundersökningen färdig skickar du en länk till undersökningen till oss vartefter en av våra konsulter går igenom och testar den tekniska och språkliga uppsättningen i enkäten.

När allt är kvalitetssäkrat och klart skickar vi ut länken till våra panelmedlemmar och samlar in det överenskomna antalet intervjuer i önskad målgrupp. Om ni har behov för kvotinsamling så kan vi givetvis hjälpa er med det. Med Sample Only insamlas data direkt i ert eget system och ni kan därefter analysera datan efter behov.