WS Front Logo 2

Vi mäter användarvänligheten på er webbplats

Userneeds är Skandinaviens ledande leverantör av  webbplatsundersökningar och har sedan starten genomfört fler än 3000 Webstatus undersökningar i över 10 länder. Vi mäter användarvänligheten på fler än 400 webbplatser varje år. Webstatus ger dig en unik insikt i hur din webbplats förhåller sig mot liknande webbplatser.

Eftersom Webstatus är en fullservice produkt gör vi allt jobbet åt er. Det enda ni behöver göra är att implementera ett javascript i webbplatsens källkod, vilken aktiverar en undersökning. I undersökningen ges besökaren möjlighet att svara på frågor om t. ex. navigering, innehåll, språk, hastighet och design.

Analysen mynnar ut i en grafisk rapport, som blir personligt presenterad för dig.

 

 

People Swe Device
Demografi | Design | Navigation Synlig i alla enheter

Anpassa undersökningen efter ditt behov 

Vi har för närvarande 3 Webstatus standardundersökningar, men vi gör också gärna en kundspecifik undersökning enligt era behov.

Du kan finna våra 3 standardundersökningar här:

Webstatus standard Webstatus e-shop Webstatus standard
Standard User Experience » Standard E-Commerce » Standard Media »

Undersökningen är tillgänglig på mer än 15 språk, vilket ger dig möjlighet att kunna jämföra dina resultat mot både din egna marknad och andra länder.


Undersökningen är anpassad till olika språk så att du kan genomföra den i flera länder och på alla dina marknader. 

Jämför ditt resultat mot andra webbplatser

Som kund får du möjligheten att jämföra ditt resultat mot andra webbplatser inom samma bransch - en så kallad "Benchmark-analys". Här kommer du på alla parametrar kunna se hur din webbplats står sig i jämförelse med dina konkurrenter eller andra jämförbara sidor. Läs mer»

 

Benchmark2   Benchmark

 

 Kontakt Sv Ny